SENTRUM projesi

Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) projesi ile bir yeşil destinasyon modeli oluşturduk. Amacımız, seçilen destinasyonu dönüştürmek, sürdürülebilir turizmi teşvik etmek ve yerel ekonomik kalkınmayı desteklemek. İlk SENTRUM’u Ayvalık Küçükköy’de gerçekleştiriyoruz.

Küçükköy’de yeşil enerji yatırımları yapıyor, turizm sektörünün daha az atık üretmesi için çalışıyoruz. Yöre halkının güçlenmesi ve kadın istihdamının arttırılması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sabancı Üniversitesi ile iş birliğimiz kapsamında çocuklara ve gençlere sürdürülebilirlik eğitimleri veriyoruz.

Hedeflerimiz:

·         Küçükköy’de enerji verimliliği uygulamalarını gerçekleştirmek.

·         Turizm sektöründe enerji verimliliğini artırmak.

·         Turizm sektöründeki kadın ve genç istihdamını artırmak.

·         Gençler, ve çocuklara sürdürülebilirlik eğitimleri vermek.

·         Turizm sektörünün sebep olduğu atıkların azaltılmasını sağlamak.

·         Yöre halkı ve turizm işletmelerine yönelik enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konularında farkındalık yaratmak.

·         Sürdürülebilir turizm alanında sosyal, çevresel ve ekonomik dönüşümü desteklemek

·         Ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir nitelikte bir Sürdürülebilir Yeşil Destinasyon Modeli geliştirmek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı ve enerji tasarrufunun sağlandığı bir yeşil destinasyon modelini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda;

·         Bölgedeki turizm işletmeleri ve kamu binalarına yönelik enerji etüt çalışmaları gerçekleştirdik.

·         Turizm işletmelerinde enerji verimli ekipman dönüşümünü sağladık.

·         İşimin Enerjisi kapsamında Küçükköy Kültür Merkezi ve ilköğretim okulunda güneş enerjisi sistemi kurulumu için çalışmalara başladık.

·         Çevreye duyarlı ulaşım sistemlerini teşvik ediyor, bölgede yeşil satın alma ve tedarik zinciri yönetim stratejisini oluşturuyoruz.

·         Tüm bunları yaparken toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile hareket ediyoruz, kadınların güçlenmesi için çalışıyoruz.

·         Gençlere ve çocuklara sürdürülebilirlik üzerine eğitimler vererek gelecek nesilleri daha yeşil ve adil bir dünya ya hazırlıyoruz.

Daha fazla bilgi almak için raporlarımıza göz atabilirsiniz!

Raporlar

Sürdürülebilir turizm ve Sentrum projesi hakkında son bilgileri öğrenmek için sen de e-posta adresinle kayıt ol, sana bilgiler ve öneriler gönderelim.

E-Bülten’e Kayıt Ol