Yeşil ve Sürdürülebilir Turizm Nedir?

Yeşil ve Sürdürülebilir Turizm, turizm sektörünün olumsuz etkilerini hem en aza indirmeye hem de tersine çevirmeye çalışır. En temel haliyle; çevreyi koruyan, yerel halkı destekleyen ve sorumlu bir seyahat çeşididir. Genellikle daha çevreci bir turizm türünü tanımlamak için kullanılan yeşil turizm, doğal kaynaklara dayanır ve yerel kültürden türetilir. Doğal ve sosyal çevre arasındaki bağlantıyı geliştirmenin en iyi yollarından biridir.

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliğinin sağlanması, karbon salımının azaltılması, suyun tasarruflu kullanımı, atıkları ve israfı önleyen turizm pratiklerinin yaygınlaştırılması iklim krizi ile mücadelede vazgeçilmez adımlar. Turizm aynı zamanda yerel ekonomik kalkınmada da önemli bir araç. İşte bu noktada yeşil ve sürdürülebilir turizm kavramı devreye giriyor. Bu kavram, esas itibariyle bir turizm türünü değil, farklı turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülürken benimsenmesi gereken ilkeleri tanımlıyor.

Turizmin mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak hesaba katan ve aynı zamanda ziyaretçilerin, sektörün, çevrenin ve o bölgede yaşayan halkın ihtiyaçlarını ele alan bir turizm olarak tanımlanıyor (UNEP – UNWTO). Yeşil ve sürdürülebilir turizm, bir destinasyona yönelik aşırı kalabalığın oluşturduğu baskı, doğal çevreye verilen zarar, ekonomik kayıplar gibi olumsuz etkileri azaltırken, kültürel ve doğal değerlerin korunması, istihdam yaratma gibi olumlu katkıları da artırmayı amaçlıyor.

Yeşil ve Sürdürülebilir Turizm:
• Doğal ve kültürel mirası korumayı,
• Enerji verimliliği de dahil kaynak verimliliğine yönelik uygulamaları gerçekleştirmeyi,
• Doğal çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiyi en aza indirmeyi,
• Kırsal alanlar ve kent arasındaki fiziki bütünlüğü korumayı,
• Yerel halkın istihdamını artırmayı ve yerel halkı güçlendirmeyi,
• Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı,
• Destinasyonu ziyarete gelen turistlerin memnuniyetini arttırmayı hedefliyor.

Biz Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) olarak Ayvalık Küçükköy’ün sürdürülebilir turizm ilkelerinin dikkate alındığı bir yeşil destinasyon modeli oluşturmak için yola çıktık ve SENTRUM projesini hayata geçirdik.

 
Yeşil Destinasyon Nedir?
Kısaca yeşil destinasyon; sürdürülebilir turizm ilkelerini dikkate alan ve bir destinasyonun kalitesini, çekiciliğini ve rekabet edebilirliğini artıran bir kavram olarak tanımlanabilir. Yeşil destinasyon, geleneksel turizmin doğal değerler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indiren, yöre halkının kültürel bütünlüğünü koruyan ve yeni olanaklar sunan çevre dostu bir seçenektir.

Yani yeşil destinasyonlar; yerel kültür ve gelenekleri destekleyen, aşırı insan baskısından ve kitle turizminde bölgeyi uzak tutan, yerel istihdamı artıran, doğal alanları ve yaban hayatını koruyan, çevre ve iklim dostu, tüm bunlara saygı duyan sorumlu turistleri hedefleyen destinasyonlardır.

Küçükköy’de gerçekleştirdiğimiz SENTRUM projesi ile kültürel ve doğal değerlerin korunduğu, enerji verimliliğinin sağlandığı, yenilenebilir enerji uygulamalarının olduğu, atıklarını ayrıştıran, turizmi dört mevsime yayılmış, teknoloji ve sanatı buluşturan ve bölge halkının refahının arttığı bir destinasyon hayal ettik. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ışık tuttuğu bir yeşil destinasyon modelini Küçükköy’de ilk defa hayata geçirmiş olduk.

Yeşil Destinasyon Modeli ile ilgili rapora ulaşmak için tıklayınız.

Daha fazla bilgi almak için raporlarımıza göz atabilirsiniz!

Raporlar

Sürdürülebilir turizm ve Sentrum projesi hakkında son bilgileri öğrenmek için sen de e-posta adresinle kayıt ol, sana bilgiler ve öneriler gönderelim.

E-Bülten’e Kayıt Ol