Yeşil Destinasyonlar

Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) projesi ile bir yeşil destinasyon modeli oluşturduk. Amacımız, seçilen destinasyonu dönüştürmek, sürdürülebilir turizmi teşvik etmek ve yerel ekonomik kalkınmayı desteklemek.

Sayılarla Sentrum

 • 3. yıl

  Proje 2021 Haziran ayında başlamış ve halen devam etmektedir.

 • 4

  4 bileşenden oluşan projenin çalışmaları devam etmektedir

 • 550 Bin $

  Sentrum Projesi ile Enerjisa'nın Küçükköy'e yapacağı yatırımların değeri

 • 10

  Enerjisa ve UNDP tarafından enerjisa etüd çalışması yapılan kamu ve özel işletmelere ait bina sayısı

Yeşil ve Sürdürülebilir Turizm Nedir?

Yeşil ve Sürdürülebilir Turizm, turizm sektörünün olumsuz etkilerini hem en aza indirmeye hem de tersine çevirmeye çalışır. En temel haliyle; çevreyi koruyan, yerel halkı destekleyen ve sorumlu bir seyahat çeşididir. Genellikle daha çevreci bir turizm türünü tanımlamak için kullanılan yeşil turizm, doğal kaynaklara dayanır ve yerel kültürden türetilir. Doğal ve sosyal çevre arasındaki bağlantıyı geliştirmenin en iyi yollarından biridir.

Yeşil ve Sürdürülebilir Turizm Nedir?
Fikir Ortaklarımız Fikir Ortaklarımız

Fikir Ortaklarımız

Enerjisa, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) olarak güçlerimizi birleştirdik. Sürdürülebilir turizmi desteklemek için SENTRUM projesini geliştirdik. İlk destinasyonumuz Ayvalık- Küçükköy’ü hayal ettiğimiz değişimin ve dönüşümün merkezi haline getiriyoruz.

Projeyi hayata geçireceğimiz Ayvalık Küçükköy'de yer alan Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi sürdürülebilirlik çatısı altında eğitimler ve atölyeler veriyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), ise Küçükköy’de “sürdürülebilir yeşil destinasyon modeli” oluşturulması, turizm işletmelerinde ve yöre halkında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda farkındalık yaratılması ve diğer sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla projeye katkı sağlıyor.

Turizm İçin Yeşil Fikirler

Turizm sektörünün daha az atık üretmesi, enerjiyi daha verimli kullanması sürdürülebilir bir gelecek için çok önemli. Bu kapsamda yeşil destinasyon için farklı kurumlar tarafından oluşturulmuş standartlar ve kriterler bulunuyor. Bunlardan en bilinenleri Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından da kabul edilen Yeşil Destinasyonlar (Green Destinations), kriterleridir.

 • Sosyal Refah Sosyal Refah
 • Destinasyon Standartları Destinasyon Standartları
 • Su Su
 • Çevre Çevre
 • Yönetim Yönetim
 • Enerji Enerji
 • Atık Atık
 • Temizlik Temizlik
 • Ulaşım Ulaşım
 • Yeşil Satın Alma Yeşil Satın Alma
 • Doğal ve Kültürel Miras Doğal ve Kültürel Miras
 • Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik

Yeşil Destinasyonları Neden Tercih Etmelisiniz?

Turizm sektörü hem enerjiyi ve suyu yoğun kullanan hem de önemli miktarda atık üreten sektörlerden biri. Bu nedenle turizmi sürdürülebilir turizm ilkeleri ile dönüştürmek büyük önem taşıyor. Turizm sektörünü daha sürdürülebilir kılmayı hedefleyen yeşil destinasyonlar da bu noktada devreye giriyor.

Belirli kriterler ve standartlar çerçevesinde planlanan yeşil destinasyonlarda daha az atık üretmek, atıkları dönüştürmek, fosil yakıt kullanımının enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak azaltmak, destinasyonu cazibe merkezi yapan kültürel ve doğal değerleri korumak ve böylece çevresel ve sosyal etkileri azaltmak mümkün.

Yeşil destinasyonlar, doğayı koruma, israfı önleme, yeşil enerjiden yararlanma, enerji verimliliğini sağlama, yöre halkının sosyal ve ekonomik güçlenmesine katkı sağlama ve sürdürülebilir turizm pratiklerini yayınlaştırmayı amaçlar. Özetle, turizm sektörünün olumsuz etkilerini hem azaltmaya hem de tersine çevirmeye çalışır.
 • Neden #1

  Geleneksel turizm pratiklerinin kaynakları verimsiz kullanırken, yeşil turizm destinasyonları dünyamızın geleceğini korur. Yeşil Turizm ile iklim krizine karşı savaşarak dünyanın geleceğine katkıda bulunur, tatilinizi gönül rahatlığıyla yaparsınız.

 • Neden #2

  Yeşil Turizmi tercih ederek, kadın istihdamını artıran politikalara katkıda bulunur, yerel halkın güçlenmesini sağlayan uygulamalar ile toplumsal fayda üretirsiniz.

 • Neden #3

  Tam hayal ettiğiniz gibi bir tatil yapar, üstelik, doğayı ve kültürel mirası koruyarak ülkemizin geleceğini korursunuz. Duyarlı bir birey hem üstünüze düşeni hem de gönül rahatlığıyla tatilinizi yaparsınız.

Daha fazla bilgi almak için raporlarımıza göz atabilirsiniz!

Raporlar

Sürdürülebilir turizm ve Sentrum projesi hakkında son bilgileri öğrenmek için sen de e-posta adresinle kayıt ol, sana bilgiler ve öneriler gönderelim.

E-Bülten’e Kayıt Ol