Küçükköy Balıkesir il sınırları içinde Ayvalık ilçesine bağlı gelişmekte olan bir turizm destinasyonudur. Tarihi 1462’ye dayanan, Fatih Sultan Mehmet’in Midilli Adası’nı fethetmesinin ardından adaya yeniçerileri yerleştirdiği için eskiden adı Yeniçarohori/Yeniçarhion (Boşnakça karşılığı: Novičarohori) yani “yeniçerilerin köyü” olarak anılan bir yerleşimdir. Bölge, uzun dönem Rumların yaşadığı, 1893 ve 1913 yıllarında Balkanlardan gelen Boşnakların yerleştirildiği, Rumlardan kalma taş evlerin restore edilerek sanat atölyelerine dönüştürüldüğü, mobil uygulamalar ve aplikasyonlarla ilgilenenler için dijital inkübasyon merkezlerinin, kültür merkezinin, kent müzesinin kurulduğu, festivallerin düzenlendiği bir sanat ve tasarım köyü haline gelmiş çok kültürlü bir merkezdir. Küçükköy’de Rum mimarisinin hâkim olduğu 400’e yakın taş ev, 3 kilise, 3 manastır bulunuyor ve aslı korunarak mimari kimlikleri bozulmadan yenilenen yapılar müze, galeri ve sanat atölyeleri olarak hizmet vermektedir. Geçimini turizm, hayvancılık ve tarım ürünleri ile sağlayan bölge halkından tarım ile uğraşanların %80’i zeytincilik, %20’si ise tahıl ürünleri ile uğraşmaktadır.

Küçükköy yeşil destinasyon olma yolunda da önemli adımlar atmıştır. Kültürel ve doğal değerlerin korunduğu, enerji verimliliğinin sağlandığı, yenilenebilir enerji uygulamalarının olduğu, atıklarını ayrıştıran, turizmi 4 mevsime yayılmış, teknoloji ve sanatı buluşturan ve bölge halkının refahının arttığı bir destinasyon oluşturulması amacıyla Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde SENTRUM- Yeşil Destinasyon Modeli projesi ilk defa Küçükköy’de hayata geçmiştir.

Proje kapsamında, Küçükköy’de bulunan 8 küçük ölçekli turizm işletmesi ve 2 kamu binasında enerji etüt çalışmaları yapılarak kullanılan ekipmanlarda enerji tasarrufu sağlayabilmek adına gerekli iyileştirmeler sağlanmıştır. Sürdürülebilir turizm, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları hakkında mevcut durumun tespiti amacıyla kamu kurumları, özel işletmeler ve yöre halkı olmak üzere odak grup toplantıları ve eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında 5 ana başlıkta kapsamlı rapor hazırlanmıştır.

1. Küresel Yeşil Destinasyon Standartları ve Küresel İyi Uygulama Örnekleri

2. Küçükköy Turizm Kaynak Değer ve Paydaş Analizi

3. Küçükköy Çevre Dostu Ulaşım Sistemleri Strateji ve Yol Haritası

4. Küçükköy- Yeşil Destinasyon Modeli

5. SENTRUM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hareket Planı

Daha fazla bilgi almak için raporlarımıza göz atabilirsiniz!

Raporlar

Sürdürülebilir turizm ve Sentrum projesi hakkında son bilgileri öğrenmek için sen de e-posta adresinle kayıt ol, sana bilgiler ve öneriler gönderelim.

E-Bülten’e Kayıt Ol