• İşletmelerde sürdürülebilirlik standartlarının uygulanması ve sertifikalı kuruluşların yayınlanması,

• Su tüketimi, atık su arıtma, katı atık, enerji ve sera gazı, yeşil satın alma, ulaşım gibi konularda standartların belirlenmesi

• Sürdürülebilirlik kriterlerine uygun turizm ürünlerin geliştirilmesi

• Kültüre ve doğaya saygılı destinasyon tanıtımı yapılması,

• Gelen ziyaretçilerin izlenmesi, ziyaretçi memnuniyetinin takip edilmesi

• Destinasyonun herkes için erişilebilir olması için çalışmalar yapılması (engelsiz turizm)

• İletişim çalışmalarında sürdürülebilirlik mesajına önem verilmesi

• Ziyaretçilere sürdürülebilirlik, bölgenin sahip olduğu doğal, kültürel değerlerle ilgili bilgilendirme yapılması

• Ziyaretçilerin yerel topluluğa etkisinin izlenmesi ve yerel ekonomiye katkılarını artırmak için önlemlerin alınması

• Destinasyonda yer alan kurum ve işletmelerde kadın istihdamına öncelik verilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına katkı sağlanması

• Kadınların gelire, karar alma süreçlerine, finansal hizmetlere, sosyal güvenliğe, mülk sahipliğine, işe ve mesleğe erişimi için olanakların yaratılması


Daha fazla bilgi almak için raporlarımıza göz atabilirsiniz!

Raporlar

Sürdürülebilir turizm ve Sentrum projesi hakkında son bilgileri öğrenmek için sen de e-posta adresinle kayıt ol, sana bilgiler ve öneriler gönderelim.

E-Bülten’e Kayıt Ol