• Yeşil destinasyon için gerekli yönetim ve yönetişim mekanizmasının kurulması

• Destinasyonda varlık envanteri, mevcut durum değerlendirmesi, turizm etki değerlendirmesi yapılması, planlama süreçlerinin şeffaflığı, turizm eylem planı hazırlanması, ana paydaşların belirlenmesi

• Çevresel, estetik, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, sağlık ve güvenlik konularını ele alan güncel, kamuya açık, çok yıllı bir turizm politikasının veya stratejisinin oluşturulması

• Destinasyonun doğal, kültürel ve sosyal varlıkları üzerindeki turizm etkilerini optimize etmek için yeterli ziyaretçi yönetiminin sağlanması ve finansal stratejinin belirlenmesi

• Destinasyon sürdürülebilirlik göstergeleri ve gelişmelerinin izlenerek kamuoyuna rapor edilmesi ve izleme sisteminin periyodik olarak gözden geçirilmesi: Saydam Sürdürülebilirlik Raporlaması

• İzleme ve değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması, düzeltici önlemlerin tespiti, düzenli iletişim, yönetişim raporlaması gibi uygulamaların varlığı

Daha fazla bilgi almak için raporlarımıza göz atabilirsiniz!

Raporlar

Sürdürülebilir turizm ve Sentrum projesi hakkında son bilgileri öğrenmek için sen de e-posta adresinle kayıt ol, sana bilgiler ve öneriler gönderelim.

E-Bülten’e Kayıt Ol