Küçükköy’e SENTRUM ile 5 milyon TL kaynak aktarılacak

​SENTRUM projesi Küçükköy'de yeşil çözümler ve enerji verimli yatırımları teşvik ediyor

Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve UNDP iş birliğinde devam eden SENTRUM projesi ile Ayvalık Küçükköy, yeşil destinasyon modeliyle sürdürülebilir turizme örnek olacak

Ayvalık, 19 Ocak 2022 - Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Ayvalık Küçükköy’ü sürdürülebilir enerji temelli bir turizm uygulama merkezi haline getirmek için geçtiğimiz Ağustos ayında duyurulan SENTRUM projesinde ilk faz çalışmaları tamamlandı. SENTRUM, Türk ekonomisinin en önemli sektörleri arasında yer alan turizm sektörünün yenilenebilir enerjiye erişimini artırmayı ve enerji verimliliği potansiyelini geliştirerek sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye’ye “yeşil destinasyon modeli” ile örnek olmaya hazırlanan Küçükköy’de turizm işletmeleri ve kamu binalarında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer sürdürülebilir turizm uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar son hızıyla devam ediyor.

Yeşil çözümler ve enerji verimli uygulamalar artacak

Bu kapsamda bölgede bulunan turizm sektöründeki 8 küçük ölçekli işletmeye yönelik ön etüt çalışması yapılarak işletmelerde enerji tüketim noktalarının mevcut durumu, enerji performansının analizi, enerji verimliliği ve tasarruf imkanları değerlendirildi. Bu işletmelerde öne çıkan verimlilik alanı aydınlatma olarak tespit edildi. Sadece kullanılan ampullerin LED ampuller ile değiştirilmesiyle %80-95 oranında enerji tasarruf edilebilecek.

İşletmeler bazında gerçekleştirilen bu çalışmayla birlikte bölgede seçilecek işletmelere kullandıkları verimsiz ekipmanları yenileyebilmeleri için destek verilecek. Buna ek olarak, enerji, çevre ve sürdürülebilir turizm konularında işletme sahipleri ve bölge halkına bilinçlendirici ve farkındalık artırıcı eğitim ve etkinlikler düzenlenecek.

Bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olan tarımı da desteklemek amacıyla sorumlu üretim ve tüketim çerçevesinde yereldeki üreticilerle iş birliği sağlanarak tarım ve turizmin birbirini desteklemesi sağlanacak.

Ayrıca, bölgenin yeşil destinasyon olması çalışmaları kapsamında turizm değerleri tespit edilerek küresel ölçekte yeşil destinasyon standartları ve farklı ülkelerdeki iyi uygulamalar incelendi.

Bölgedeki simge yapılara yenilikçi enerji uygulamaları tesis ediliyor

Sürdürülebilir turizm uygulamalarına öncülük edebilecek bir bakış açısıyla, çalışma kapsamındaki binaların yapılarını bozmadan enerji verimliliği sağlanarak kendine yetecek yapılar oluşturulması hedefleniyor. Halis Komili İlköğretim Okulu, Küçükköy Kültür Merkezi, Küçükköy Merkez Camii, Şehir Müzesi ve Yaratıcı Teknolojiler Atölyesinde gerçekleştirilen etüt çalışmaları ile enerjinin verimli kullanılacağı alanlar ve iyileştirilmesi gereken noktalar ele alındı. Bu çalışma sayesinde enerjisini etkin kullanan, kullandığı enerjiyi ise doğadan alan yapıların oluşturulması bölgede rol model olacak ve sürdürülebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaşılacak. İşimin Enerjisi çatısı altında yer alan Güneş Enerji Sistemi, LED Aydınlatma Dönüşümü ve Eşarj ile Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonu çözümlerini entegre edecek olan Enerjisa Enerji, böylece SENTRUM projesi kapsamındaki çalışmalara 5 milyon TL kaynak aktarmış olacak.

SENTRUM projesindeki mevcut durumla ilgili konuşan Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu: “Bölge ve ülke turizminin geleceğine değer katacağına inandığımız SENTRUM projesi Küçükköy’ün potansiyelini ortaya çıkartmasına yardımcı olacak ve bu potansiyeli hak ettiği noktaya taşıyacaktır. Lansmanımızın ardından bölge halkından ve yerel yönetimlerden olumlu dönüşler alıyoruz ve bu da bizi oldukça heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Projemizin kapsamını bölgedeki turizm işletmeleriyle, binalarla ve müzelerle sınırlı tutmayacağız. Enerjisa Enerji olarak büyük bir dönüşümün başlangıcı olacak bu sürece, sürdürülebilirlik odağındaki, enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi gibi konuları bir arada değerlendirdiğimiz “İşimin Enerjisi” çatısı altındaki ürünlerin entegrasyonu ile destek veriyoruz. Bu görüşle hareket ederek daha yeşil bir dünya için ülkemizin ve enerji sektörünün geleceğine katkı sağlayacak projelere imza atmaya devam edeceğiz.

Ayrıca bugün buraya 11 yıldan bu yana sürdürdüğümüz Enerjimi Koruyorum Çocuk Tiyatromuz ile gelerek aynı zamanda bölge halkının ve çocuklarımızın enerji verimliliği ve sürdürülebilir turizm konusunda farkındalığını artırmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

UNDP Türkiye Kamu Sektörü ve Sosyal Politikalar Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak ise projeye ilişkin; “UNDP olarak uzun yıllardır sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla Türkiye’nin farklı bölgelerinde sürdürülebilir turizm, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Küçükköy’de gerçekleştirdiğimiz SENTRUM projesi bu alanlardaki deneyimimizi aktardığımız ve yerel ekonomik kalkınmaya da katkısı olacağına inandığımız bir girişim.

Hedefimiz; oluşturmaya çalıştığımız yeşil destinasyon modeli ile Küçükköy’ü ticari işletmelerden kamu binalarına her alanda enerji verimliliğinin sağlandığı, yenilenebilir enerji uygulamalarının olduğu, işletmelerin tarımsal ürünlerini yerel üreticiden tedarik ettiği, suyunu verimli kullanan, atıklarını ayrıştıran, bölge halkının kültürünü koruyan ve ziyaretçilerin sadece yaz aylarında değil dört mevsim ziyaret etmek isteyecekleri bir destinasyona dönüştürmek.Bölgede yapacağımız uygulamalar ve eğitimlerle sürdürülebilir turizm ve enerji konularında topyekûn bir farkındalık yaratacağımıza inanıyorum.” dedi.

Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Rasim Karas ise ‘’ Sabancı Üniversitesi olarak her zaman birlikte yaratmak ve geliştirmenin gücüne inanmaktayız. Bu doğrultuda özel sektör, kamu ve sanayi kuruluşları ile iş birlikleri gerçekleştirerek topluma katkı sağlayan proje ve çalışmalara imza atıyoruz. Dünyanın problemlerinden haberdar, sorunlara çözüm bulma isteği ve yetisi olan, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemek amacıyla 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde bugüne kadar 24 farklı okuldan 1649 öğrenciye bilim ve teknoloji ağırlıklı eğitimler sunduk.

Şimdi de Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi ev sahipliğindeki SENTRUM Projesi’nde Enerjisa Enerji ve UNDP ile ortak hareket ederek, Küçükköy’ü Sürdürülebilir Yeşil Destinasyon Modeli’ne dönüştürüyoruz. Çok kısa sürede hayata geçirdiğimiz ve proje sonuçlarını gözlemleyebildiğimiz SENTRUM projesi yeşil turizmi desteklemek için öncü olacak. Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’sinin böylesine önemli bir projeye ev sahipliği yapmasından dolayı gurur duyuyoruz ‘’ dedi.

Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve UNDP ortaklığında Ağustos 2021’de lansmanı yapılan Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) girişiminin 18 aylık sürenin sonunda tamamlanması hedefleniyor.

*Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında bilgi için: kureselamaclar.org

İletişim Bilgisi:

Ogün Hızarcı, Enerjisa Enerji, ogun.hizarci@enerjisa.com

Bahar Paykoç, UNDP Türkiye, bahar.paykoc@undp.org

Mehmet Akçay, Sabancı Üniversitesi, mehmet.akcay@sabanciuniv.edu

ENERJİSA, Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Enerjisa Enerji A.Ş., kurulduğu 1996 yılından bu yana elektrik dağıtımı ve satışından oluşan iki ana iş kolundaki çalışmalarını operasyonel mükemmellik odaklı yürütmektedir. 14 ilde 10,1 milyon müşteriye ulaşarak 21 milyonu aşkın kullanıcıya dağıtım hizmeti sağlayan Enerjisa Enerji, aynı zamanda insan, teknoloji ve çözüm odaklı elektrik dağıtım yatırımları ve operasyonları sayesinde sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlamaktadır. Faaliyetlerini sürdürürken sektördeki yeni fırsatları da değerlendirerek ortaklarına, müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine ve topluma değer yaratmayı amaçlayan Enerjisa Enerji, Türkiye'nin en büyük özel sektör halka arzını gerçekleştirerek 8 Şubat 2018 tarihinde hisselerinin yüzde 20’sini halka açmış ve Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır.

UNDP, krizlere dayanıklı toplumlar inşa etmek ve herkes için yaşam kalitesini yükseltecek türden büyümeyi artırarak sürdürmek amacıyla toplumun her kesiminden insanlarla ortaklık kuruyor. Sahada 177 ülke ve bölgede, güçlü bireyler ve güçlü toplumların oluşturulmasına katkı sağlayacak küresel perspektif ve yerel içgörüler sunuyoruz. tr.undp.org

Ayvalık Küçükköy’de yer alan Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, sürdürülebilir kalkınma sorunlarına çözüm getirme odaklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde verilen bilim ve teknoloji eğitimlerinden öncelikli olarak kadınlar ve 8-15 yaş grubundaki çocuklar yararlanıyor.

Diğer basın yansımalarına ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız

Basın Yansıması 1
Basın Yansıması 2
Basın Yansıması 3
Basın Yansıması 4
Basın Yansıması 5


Daha fazla bilgi almak için raporlarımıza göz atabilirsiniz!

Raporlar

Sürdürülebilir turizm ve Sentrum projesi hakkında son bilgileri öğrenmek için sen de e-posta adresinle kayıt ol, sana bilgiler ve öneriler gönderelim.

E-Bülten’e Kayıt Ol