Yeşil Turizm Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Yeşil turizm, en basit haliyle turizm sektöründeki sürdürülebilir uygulamalardır. Peki neden yeşil turizme ihtiyacımız var? İklim kriziyle mücadelede turizm sektörünün rolü ne? Nasıl daha bilinçli seyahat edebiliriz?

Yazımızda yeşil turizm hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik!

Neden Yeşil Turizme İhtiyacımız Var?

Turizm dünyayı keşfetmemize olanak tanır. Farklı yaşam biçimlerini deneyimlememizi, dünyamızın güzelliklerine tanık olmamızı, ufkumuzu genişletmemizi ve dinlenmemizi sağlar. Turizm aynı zamanda yerel toplulukların refah seviyesini artırır ve birçok ülke için önemli bir gelir kapısıdır.

Ancak turizm aynı zamanda çevreye zarar veriyor ve iklim krizinin derinleşmesine de katkıda buluyor. Nature Climate Change’de yayınlanan bir araştırmaya göre, turizm sektörü küresel sera gazı emisyonlarının %8'ini oluşturuyor.

İklim krizi ile mücadelenin önemi her geçen gün artıyor. Sadece uluslararası kurumlar, devletler, STK’lar ve yerel yönetimler nezdinde değil, özel sektör içerisinde de sürdürülebilirliğin önemi giderek artıyor. Moda sektöründen inşaat şirketlerine kadar herkes daha sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerini hayata geçirmek için çabalıyor. Turizm sektöründe de sürdürülebilir pratikler artıyor.

Yeşil turizm de tam bu noktada önem kazanıyor. Peki yeşil turizm dediğimizde, neden bahsediyoruz?Yeşil Turizm Nedir?

Yeşil turizm bir şemsiye tanımdır. Sürdürülebilir turizm ve eko turizm olarak da geçer. Kısaca yeşil turizm, turizmin sürdürülebilir pratikleri benimsemesinden geçer. Turizm sektörünün çevreye verdiği zararların en aza indirgenmesi, yeşil turizmin kalbinde yatar. Ancak ‘sürdürülebilirlik’ çevresel boyuttan çok daha fazlasıdır. Sürdürülebilirlik tanımı ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutları da entegre eder.

Sürdürülebilir Turizm; Birleşmiş Milletler tarafından “ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını ele alan, mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak dikkate alan turizm” olarak tanımlanır.

Yeşil Turizm, Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm Arasında Bir Fark Var mı?

Yeşil turizm, ekoturizm ve sürdürülebilir turizm terimlerinin birbirinin yerine kullanılıyor. Ancak tanımlar arasında önemli farklar var. Sürdürülebilir turizm, turizmde tüm sürdürülebilirlik aktivitelerini teşvik eder. Yani turizmin kültürel sürdürülebilirliğini ve ekonomik sürdürülebilirliğini de ele alır. Eko turizm ise turistleri ve yerel toplulukları çevreye uyumlu bir şekilde hareket etmeye teşvik eder. Yeşil turizm terimi ise, her iki tanımı da içine alabilir.

Yeşil Turizm Hakkında Bilmeniz Gerekenler

En basit haliyle, yeşil turizm, çevreyi, doğal kaynakları ve yerel kültürü koruyan tüm pratiklerdir. Yeşil turizm dediğimizde, sürdürülebilirliğin tüm katmanlarından bahsettiğimizi unutmamamız gerekir. Yeşil turizm, turizmde enerji verimliliğini de, yerel topluluklara sosyo-ekonomik faydalar sağlamayı da içerir. Doğayı koruyan pratikleri sahiplenirken kültürel mirası korumak için de çabalar.

Peki nasıl?

1) Ekolojik dengeyi, ve biyoçeşitliliği korumaya yardımcı olarak.
2) Enerji verimliliği uygulamalarıyla tükenebilir kaynakların etkin kullanımını sağlayarak.
3) Çevreyi kirleten uygulamaları azaltarak.
4) Yerel toplulukların kültürel mirasına saygı duyan pratikleri benimseyerek.
5) Yerel toplulukların istihdamını artırarak.
6) Turist ve gezginlerin farkındalığını artıran pratikleri benimseyerek.

Bu yüzden yeşil turizm dediğimizde, kolektif bir çaba ve holistik bir bakış açısından bahsettiğimizi unutmamalıyız. Yeşil turizm, otellerde çevreyi kirleten kimyasal temizlik malzemelerin kullanımının azaltılmasından ibaret değildir. Geleneksel turizmin negatif sosyal ve ekonomik etkilerini de hesaba katar ve sürdürülebilir uygulamalara geçişi teşvik eder.


Geleneksel Turizmin Negatif Etkileri Nelerdir?

Turizmin negatif çevresel etkilerini tahmin etmek zor değil. Öncelikle yollar ve havaalanları gibi genel altyapılar, tatil köyleri, oteller, restoranlar ve mağazalar inşa edilirken ortaya çıkan atıkları düşünebiliriz. Artan hava ve deniz kirliliği, doğal yaşam alanlarının kaybı, biyoçeşitliliğin azalması gibi bir sürü çevresel etki saymak mümkün. Peki geleneksel turizmin negatif sosyo-kültürel etkileri nedir?

Geleneksel turizm pratikleri, yerel halkın kültürünün erozyonuna sebebiyet verebilir. Geleneksel ve yerel yaşam tarzlarının değişmesi ile kültürel geleneklerin kaybolmasında rol oynayabilir. Yerel kimliklerin yok olmasından, sosyal ilişkilerin bozulmasına, yaşam tarzları ve ritüellerin kaybında da rol oynayabilir.

Turizm ülkelere önemli bir gelir kapısı olabilir. Ancak aynı zamanda yerel halkın geleneksel ekonomik aktivitelerini (tarım, hayvancılık vb.) engelleyebilir ve yerleşkeleri turizm gelirlerine bağlı kılabilir. Sürdürülebilir turizm ise, geleneksel turizmin bu negatif etkilerini göz önünde bulundurarak, önüne geçmeyi hedefler.

Yeşil Turizmin Amacı Nedir?

Sürdürülebilir turizm doğayı korurken yerel toplulukların refahını gözetir. Başlıca amacı, turizmin çevreye olan negatif etkilerini en aza indirmektir. Aynı zamanda yerel halkı ekonomik olarak güçlendirmeye odaklanır ve yerel halkın istihdamını sağlar. Yerel kültürün korunmasını amaçlar ve ziyaretçilere yerel kültür farkındalığı yaratmayı hedefler. Hem turistler hem de çalışanlar için olumlu bir deneyim tasarlamaya odaklanır. Doğayı koruyan pratikleri benimser. Enerji verimliliğini artırmayı amaçlar. Yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedefler. Düşük karbonlu uygulamaları hayata geçirir.

Kısacası, ekolojik, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir olan tüm pratikleri içine alır. Yeşil turizmin ana amacı sürdürülebilir bir turizm sektörü yaratmaktır. Buradaki nihai hedef çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirgerken sosyo-ekonomik faydaları maksimuma çıkarmaktır. Kısacası, ekolojik, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir olan tüm pratikleri içine alır. Yeşil turizmin ana amacı sürdürülebilir bir turizm sektörü yaratmaktır. Buradaki nihai hedef çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirgerken sosyo-ekonomik faydaları maksimuma çıkarmaktır.

Yeşil Turizmin Başlıca Faydaları Nelerdir?

Yeşil turizm, tükenebilir kaynakların verimli kullanımını teşvik eder. Yenilenebilir enerji kullanımını artırır. Enerji verimliliğini artıran pratikleri (LED ampuller, yalıtım) yaygınlaştırarak hem doğayı korur hem de enerji giderlerinde tasarruf sağlar. Turizm işletmelerini hava, su ve toprak kirliliğini ve atık oluşumunu en aza indirmeleri için bilgilendirir. Doğal alanların ve eşsiz ekosistemlerin korunmasını destekler.

Yeşil turizm aynı zamanda, yerel refaha katkıda bulunur. Katılımcılık ilkesini benimser ve toplumsal sürdürülebilirliği artırır. Turizm gelirlerinden yerel halkın yararlanmasını, yerel halkın istihdamını ve gelirin eşit dağılımını gözetir. Dahası, ev sahibi toplulukların tarihi mirasına, kültürüne, geleneklerine ve farklılığına saygı duyar. Kültürel mirası korur ve yerel kültürün tanınmasına olanak tanıyan pratikleri benimser.

Ekoturizm, sürdürülebilir turizm, yeşil turizm, sorumlu turizm, etik turizm… Tüm bu farklı terimlerin ortak noktası, turizm endüstrisinin çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliği benimsemesidir. Bir turizm destinasyonunun doğaya saygılı olmasını, kültürel mirası korumasını ve yerel halkın refahını artırmasını destekler.

Kısaca Yeşil Turizmin Faydaları

• Doğayı korur.
• Atık yönetimini gerçekleştirir.
• Enerji verimliliğini pekiştiren pratikleri hayata geçirir.
• Kültürel mirasın korunmasını sağlar.
• Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi teşvik eder.
• Doğal ve kültürel değerler hakkında turistleri bilgilendirir.
• Biyolojik çeşitliliği koruyan pratikleri benimser.
• Yerel halkın refahını gözetir.
• Hem turizm personelini hem de destinasyona gelen turistleri eğitir.

Siz de Yeşil Turizme Katkıda Bulunun!

Turizm dünya çapında en önemli istihdam kaynaklarından biri. Bazı ülkelerin ise en büyük gelir kapısı. Aynı zamanda en çok atık üreten sektörlerden biri. İşte tam da bu yüzden sürdürülebilir bir turizm sektörü inşa etmek giderek önem kazanıyor. Hem iklim krizi ile mücadele etmek için, hem de refahın toplum içinde adil dağılımını desteklemek için yeşil turizm pratiklerini hayata geçirmek gerekiyor.

Kontrolsüz, sürdürülemeyen ve çevre ile uyumsuz turizm pratikleri doğal kaynakları, kültürel mirasları ve yerel toplulukları tehlike altına sokuyor. Turizm endüstrisinin geleceği ise yeşil turizmde yatıyor. Sürdürülebilir turizm, yoksulluğun azaltılmasından biyoçeşitliliğin korunmasına kadar büyük bir yelpazeyi kapsıyor.

Siz de yeşil turizme katkıda bulunmak, sürdürülebilir bir turizm sektörünün gelişmesine yardımcı olmak ve bir sonraki tatilinizi planlarken doğaya ve yerel kültüre saygılı bir alternatif bulmak ister misiniz? Enerjisa Enerji olarak Ayvalık Küçükköy’de hayata geçirdiğimiz SENTRUM projesi, tam da bu amaca hizmet ediyor! Siz de Küçükköy’e gelin ve bir sonraki tatilinizi Kuzey Ege’nin eşsiz doğasında, vicdan rahatlığı içinde ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmanın gururuyla yapın!


Daha fazla bilgi almak için raporlarımıza göz atabilirsiniz!

Raporlar

Sürdürülebilir turizm ve Sentrum projesi hakkında son bilgileri öğrenmek için sen de e-posta adresinle kayıt ol, sana bilgiler ve öneriler gönderelim.

E-Bülten’e Kayıt Ol