Temiz Enerji Ne Demektir?
Temiz enerji CO2 gibi iklim değişikliğine neden olan sera gazları başta olmak üzere herhangi bir kirlilik oluşturmayan üretim sistemlerine denir. 

Temiz enerji; hava kirleticilerini serbest bırakmayan kaynaklardan elde edilen enerjidir, yeşil enerji ise doğal kaynaklardan elde edilen enerjidir. Genellikle aynı oldukları söylense de bu iki enerji türü arasında ince bir fark vardır.

Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasındaki Farklar
Temiz enerji ve yenilenebilir enerji bir arada kullanılan iki kavramdır, ancak aralarındaki farkı anlamak önemlidir. Yenilenebilir enerji türlerinin bazıları kirliliğe neden olabilir. Örneğin, biyogaz ve biyodizel yenilenebilir enerji kaynaklarıdır ve doğal, tükenmez kaynaklardan elde edilirler. Ancak, çoğu yenilenebilir enerjinin aksine, yanarak atmosferi kirletirler, sera gazları yayarlar. Temiz enerjiler ise doğayı kirletmez. 

Yenilenebilir enerji, sürekli yenilenen kaynaklardan üretilen güç, demektir. Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlar ve gazın aksine, tükenmeyen rüzgâr ve güneş enerjisini de içerir. 

Bununla birlikte, çoğu yeşil enerji kaynağı yenilenebilir olsa da yenilenebilir enerji kaynaklarının tümü yeşil enerji sınıfına dahil değildir. Örneğin, hidroelektrik yenilenebilir bir enerjidir, ancak hidro barajların inşaatının sebep olduğu “ormansızlaştırma ve sanayileşme “çevreye zarar verebileceğinden yeşil enerji kategorisinde yer almayabilir. 

Kusursuz temiz enerji, yeşil enerjinin güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerjiyle buluştuğu noktada ortaya çıkar.

Bu enerji türleri kavramları arasındaki farkları hatırlamanın en kolay yolu şudur:

• Temiz enerji = Temiz hava
• Yeşil enerji = Doğal kaynaklar
• Yenilenebilir enerji = Geri dönüştürülebilir kaynaklar

En Yaygın Temiz Enerji Türleri Nelerdir?
Çoğu temiz enerji aynı zamanda yenilenebilir enerjidir;

1. Rüzgar enerjisi
Tükenmez enerji kaynağı rüzgardan dönüştürülerek elde edilen bu kinetik enerji elektriğe dönüşür. Rüzgâr türbinlerinin kurulduğu yere göre iki tipi vardır. Kara rüzgârı enerjisi ve açık deniz rüzgarı enerjisi.

2. Güneş enerjisi  
Güneş enerjisi; ışığın fotovoltaik etki kullanılarak elektriğe dönüştürülmesidir. Rüzgâr enerjisi gibi, güneş enerjisi de temiz, yenilenebilir, yerel ve tükenmez enerji kategorilerine girer.

3. Hidroelektrik enerji 
Hidroelektrik enerji; yüksekten düşen veya aşağı akan suyun kuvvetiyle oluşan gücün elektrik üretmek için kullanılmasıdır.

4. Yeşil hidrojenden gelen enerji
Elektroliz olarak bilinen kimyasal bir işlem kullanarak, hafif, reaktif ve evrensel bir yakıt olan hidrojen üretilmesine denir. Bu yöntemde, sudaki oksijenden hidrojeni ayırmak için bir elektrik akımı kullanır. İşlemde kullanılan elektrik yenilenebilir kaynaklardan elde edilirse atmosfere karbondioksit salmayan enerji üretilebilir. 

5. Jeotermal enerji
Dünyanın merkezinden yayılan ısıyı kullanılarak üretilen enerjiye Jeotermal enerji adı verilir. Yer kabuğu altında akan sıcak su katmanlarından ve kayalardan gelen ısı kullanılır.

Temiz Enerjinin Avantajları Nelerdir?
Birçok yenilenebilir enerji türü vardır ve hepsinin ortak bazı noktaları bulunur;

• Çevre dostudurlar: temiz enerji ile atmosfere sera gazı veya diğer kirletici emisyonlar salınmaz.
• Sınırsızlardır: Tükenmeyen veya hızla yenilenen doğal kaynaklardan elde edilirler.
• Enerji bağımsızlığını teşvik ederler: Gezegenin her yerinde bulunan doğal kaynakları kullanırlar. Böylece ülkeler, yurt dışında üretilen elektriğe bağımlı olmaktansa kendi teknolojilerini geliştirebilirler.
• İstihdam yaratırlar ve yerel ekonomiyi güçlendirirler: Yenilenebilir enerji tesisleri inşa etmek, düzenli bakımını yapmak ve işletmek için yoğun emek sarf edilir. Böylelikle istihdam yaratılır , ülke ekonomisine katkı sağlarlar.

Temiz Enerjinin Sunduğu Faydalar
Temiz enerji, hava kirliliğinde azalma da dahil olmak üzere çeşitli çevresel ve ekonomik faydalar sağlar. Temiz enerji arzı, ithal yakıtlara olan bağımlılığı ve bunun yol açtığı ilişkili finansal ve çevresel maliyetleri azaltır. 

Kaynaklar doğal olarak yenilediğinden, petrol veya kömür gibi yakıtların çıkarılmasına ve taşınmasına gerek olmadığı için, yenilenebilir temiz enerjinin özünde maliyet tasarrufu vardır. 

Temiz enerjinin diğer endüstriyel faydası ise, geleceğin temiz enerji kaynaklarını geliştirmek ve üretmek için istihdam yaratmasıdır.

Temiz Enerji Nasıl Kullanılabilir?
Güneş enerjisi binaları ısıtmak ve aydınlatmak, elektrik üretmek, suyu doğrudan ısıtmak, soğutmak ve daha fazlası için kullanılabilir. Güneş panelleri, güneşten gelen enerjinin toplanarak elektriğe dönüştürülmesini sağlar. Güneş panelleri, pilleri şarj etmek gibi küçük elektrik işleri için sıklıkla kullanılıyor, hatta, günümüzde birçok kişi bahçe fenerleri için güneş enerjisi kullanıyor. Bu temiz enerji teknolojisi, evlere veya binalara güç sağlamak için kullanılacağı gibi, daha büyük ölçeklerde, toplu panellerle bir şehrin güç ihtiyacı üretilebilir. 

Su enerjisi, elektrik elde etmek için nehirlerden, akarsulardan veya göllerden su akışını alan hidroelektrik santrallerde üretilir ve elektrik gücü genelin kullanımına sunulur. 

Rüzgâr enerjisi, yel değirmeni kanatlarının dönmesini güce dönüştüren bir jeneratöre bağlanarak elde edilir. Bu enerji biçimi yüzyıllardır tahıl öğütmek, su pompalamak veya diğer mekanik görevleri gerçekleştirmek için kullanılmıştır. Günümüzde karada ve denizde rüzgâr santralleri giderek daha yaygın hale gelmesiyle rüzgar enerjisi elektrik üretmek için kullanılmaktadır.

Temiz Enerjinin Geleceği
Son yıllarda, küresel olarak fosil yakıt ve nükleer kapasitenin toplamından daha fazla yenilenebilir enerji kapasitesinin kurulduğuna şahit olduk. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji, gezegendeki güç kapasitesinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Bu büyümeye bir örnek olarak, 2020’de, İngiltere’de, tüm ülkede iki ay boyunca yenilenebilir enerji kullanıldı. 

Dünya nüfusu artmaya devam ettikçe, enerji için sürekli artan bir talep olacaktır. Dolayısıyla yenilenebilir kaynaklar, sürdürülebilir enerji çözümleri sağlamanın yanı sıra, gezegeni iklim değişikliğinden korumanın da en geçerli yoludur. 

Şehirlerde yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için politikalar oluşturduğundan, temiz enerjinin kullanımı giderek artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet, tüketilen enerjinin belirli bir yüzdesinin yenilenebilir kaynaklardan gelmesini zorunlu kılmak için yenilenebilir enerji portföyleri belirledi. Dünya çapında 100'den fazla şehir şu anda en az %70 yenilenebilir enerji kullanıyor. 

Kısacası, fosil yakıtların sınırlı bir kaynak olması nedeniyle, geleceğimizde – sadece- yenilenebilir enerjinin olması ve maliyetinin de giderek düşmesi bekleniyor.

Temiz Enerji Küresel Isınmayı Nasıl Azaltabilir?
İnsanlar 150 yılı aşkın bir süredir fosil yakıtları kullandı ve kullanımları arttıkça bu yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan sera gazlarının salınımı da arttı. Bu sera gazları, atmosferdeki ısıyı hapsediyor ve Dünya sıcaklığının yükselmesine neden oluyor. Oluşan küresel ısınma ise aşırı hava olaylarında artış, vahşi yaşam habitatları ve popülasyonlarında değişiklik, yükselen deniz seviyeleri ve diğer etkilerde görülen iklim değişikliğinin bir belirtisi. 

Yenilenebilir enerji kaynakları karbondioksit gibi sera gazları yaymadıkları için küresel ısınmaya sebep olmuyor. Yenilenebilir kaynaklar, iklim değişikliğinin ilerlemediği anlamına gelirken, yeniden ağaçlandırma gibi önlemler iklime halihazırda verilmiş olan zararı hafifletmeye yardımcı olabilir ve küresel ısınmayı azaltmak için bir araya gelebilir.

Temiz Enerji Fosil Yakıtların Yerini Alabilir mi?
Yukarıda belirttiğimiz gibi, insanlar on yıllardır fosil yakıtları kullanıyorlar, bu da temiz enerjiye geçişin nispeten çok yeni olduğu anlamına geliyor. Sonuç olarak, yenilenebilir enerji kaynakları küresel güç taleplerimizi karşılamıyor. Ancak yenilenebilir enerjinin verimli bir şekilde depolanmasıyla enerji ihtiyacımızın dengelenebileceğine ve talebin giderek artacağını görmekteyiz. Uzmanların temiz yenilenebilir enerjinin 2050 yılına kadar fosil yakıtların yerini alabileceğini söylemesiyle birlikte, temiz enerjinin altyapısını ve depolama yeteneklerini geliştirmek için dünyada çok sayıda çalışma başlatıldı.

Temiz Enerji Ekonomimize Nasıl Yardımcı Olur? 
Temiz enerji birçok açıdan finansal fayda sağlamaktadır. Özellikle altyapı iyileştirmek, yeni temiz enerji çözümleri üretmek, kurmak ve sürdürmek için çalışmalar istihdam ve tasarruf yolları sağlar. Dünya fosil yakıtlardan uzaklaşmaya başladıkça, yenilenebilir ve temiz enerji sektörü büyümekte, bu da eMobility'den enerji üretimi ve depolamaya kadar uzanan alanlarda daha fazla fırsatın ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Bu yeni nesil güç çözümlerini geliştirmenin getirdiği uzmanlık dalları istihdamı arttırır. 

Temiz enerjinin arkasındaki gerçek teşvik, gezegen için daha iyi bir gelecek yaratmak olduğundan, temiz enerjinin maliyeti şimdilik hikâyenin sadece küçük bir parçasıdır.

Temiz Enerji Kullanımı Neden Önemli?
Temiz enerjinin en önemli yönü, küresel ve çevresel faydasıdır. Temiz, yenilenebilir kaynaklar aynı zamanda dünyanın doğal kaynaklarını korurken, yakıt sızıntıları veya doğal gaz sızıntıları gibi çevresel felaket riskini de azaltır. 

Fosil yakıtlara olan bağımlılık azalmaya devam ettikçe, temiz enerji, dünya genelinde insanlığın güç ihtiyacının geleceği olarak görünüyor. Temiz, yeşil ve yenilenebilir enerjiye yönelim devam ettikçe maliyetler de düşecektir. 

Gittikçe daha fazla insan temiz enerjinin çevresel, toplumsal ve ekonomik faydalarını kabul etmektedir ve daha fazla şehir, eyalet ve ülke yeşil bir güç gündemine imza attıkça bu ilerlemeye devam edecek, gibi. 

Toplumsal faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için temiz enerji şarttır. İklim krizi dünya üzerindeki tüm canlıları tehdit etmekteyken, çözümün en etkili yolu temiz enerjiye yatırım yapmaktan geçiyor.

Daha fazla bilgi almak için raporlarımıza göz atabilirsiniz!

Raporlar

Sürdürülebilir turizm ve Sentrum projesi hakkında son bilgileri öğrenmek için sen de e-posta adresinle kayıt ol, sana bilgiler ve öneriler gönderelim.

E-Bülten’e Kayıt Ol