İklim Değişikliği Konusunda Umutlu Olmak İçin Nedenler

Dünyada; deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar, kuraklık, orman yangınları, yoğun yağışlar, seller, kasırgalar ve kıyı tahribatı gibi kötüleşen vakalar yaşanıyor. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği gezegenin tüm dengelerini bozmakta.

Ancak, insanlar her geçen gün daha fazla bilime kulak veriyor, iklim değişikliğini durdurmak için harekete geçiyor. Örneğin;

Türkiye toplumunun yüzde 83’ü iklim değişikliği konusunda endişeli.,
• ABD şirketleri küresel ısınmayı ele almak için daha fazlasını yapması gerektiğini vurguluyor,
• Küresel olarak, insanlar iklim değişikliği konusunda harekete geçilmesini ve gerçek bir etkiye sahip olmasını talep ediliyor.

Kısacası, tüm dünyada toplumların sesi giderek artıyor.

Özellikle de Z kuşağı iklim değişikliği konusunda endişeli ve harekete geçmeye hazır. Greta Thunberg’in öncülüğünde başlayan iklim aktivizmi tüm dünyaya hızla yayıldı. Z kuşağının bu artan ilgisi ve haklı endişesi; tüm dünyadaki karar vericilere bir toplumsal baskı unsuru olmaya devam ediyor.


Dünyada İklim Değişikliği İçin Umut Veren Gelişmeler

• BM iklim politikası müzakereleri gençleri resmi olarak paydaş olarak tanımaya başladı.
• Tüm dünyada “temiz enerji”nin çoklu ekonomik faydaları konuşuluyor. Yeşil enerjiye geçişin tüm dünyada iş olanakları yaratacağı konuşuluyor. Hatta ABD’de başlayan ve Avrupa Birliği’nin de üzerine çalıştığı ‘Green New Deal’ hareketi, tam da yeşil enerjiye geçişin ekonomik faydaları üzerinde odaklanıyor.
• ‘Yeşil şehir’ kavramı giderek yaygınlaşıyor ve tüm dünyada yerel yönetimler nasıl daha sürdürülebilir şehirler inşa edilebileceği üzerine birçok çalışma gerçekleştiriyor.
• Yenilenebilir enerjinin maliyetleri her geçen gün düşmeye devam ediyor.

Temiz Enerjinin Faydaları, İklim Değişikliğini Durdurmanın Çok Ötesine Geçiyor

• Temiz enerjiye geçiş, fosil yakıtlı hava kirliliği nedeniyle yılda tahminen 8 milyon erken ölümü ortadan kaldıracağı düşünülüyor.
2022’de gerçekleşen bir araştırmaya göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin, küresel ekonomiyi trilyonlarca dolar maliyetten kurtaracağı tahmin ediyor .
• Önlenen iklim değişikliğinin sonucunda, fosil yakıt kârlarını yolsuzluk ve savaş için kullanan petro-devletlere olan bağımlılığın azalacağı biliniyor. Yeşil enerjiye geçiş ile birlikte, genellikle otokrasi ile yönetilen ‘petro-devletlerin’ küresel güçlerinin azalacağı öngörülüyor. Bu da global çapta demokrasinin yayılımı için harika bir haber!

İklim Değişikliği Önlemleri Giderek Daha Eşitlikçi ve Adil Oluyor

Temiz enerji dünyasında, iklim krizine en çok katkıda bulunan ülkelerin, iklim krizini önlemek için daha büyük sorumluluk alması gerektiği konuşuluyor. Amerika ve Çin gibi karbon ayak izi büyük olan ülkelerin, gelişmekte olan diğer ülkelerde yeşil enerjiye yatırım yapması gerektiği savunuluyor. Bu çok can alıcı bir konu. Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere karşı bir ‘sorumluluğu’ olduğunu savunmak, yeşil enerjiye geçi hızlandırabilecek bir akım.

Daha sürdürülebilir bir gezegenin temelininde, yalnızca refah içinde yaşayan zengin kesim değil, aynı zamanda gelir düzeyi düşük ve tarihsel olarak marjinalize edilmiş olanlara da fayda sağlaması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler’in ‘Sürüdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 16. maddesi de tam bu prensibe işaret ediyor. Bu hedef ise: ‘‘Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak.’’

Kısacası, ‘yeşil’ bir dünya ve ‘adil’ bir dünya birlikte değerlendiriliyor. Adalet ise, sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez olarak kabul ediliyor. Adalet olmadan sürdürülebilir bir kalkınma olamayacağı düşüncesi ise ‘yeşil dönüşüm’ü çok katmanlı bir konu olarak ele almaktan geçiyor. Bu şekilde yeşil dönüşüm kavramı; demokrasi, eşitlik, hizmetlere adil erişim gibi birçok konuyu içine alıyor.

Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Depolama Maliyetleri Hızla Düşüyor

2020'de dünyanın en ucuz enerji kaynağı “Yenilenebilir Enerji” oldu.
• Enerji depolama maliyeti son 10 yılda yüzde 90'dan fazla düştü.
• Daha düşük maliyetler, yenilenebilir enerji kaynaklarının kitlesel olarak kullanılabilir hale getirilecek.

Z Kuşağı Hepimize Umut Işığı Oluyor

Gençlik iklim hareketi geri adım atmıyor. İklim aktivisti Greta Thunberg, dünya çapında bu konuya dikkat çekti. Cuma günleri okula gitmek yerine parlamento önünde oturma eylemi yapmaya başladı. Greta’nın bu hareketi, global bir sansasyona dönüştü. ‘Fridays for Future’ hareketi tüm dünyada yankı buldu. Türkiye’de de genç iklim aktivistleri seslerini duyurmak için çeşitli eylemlerde bulunmaya devam ediyor. Dünyada da, iklim adaleti için çalışan, gelecekleri için mücadele eden, ilham verici birçok iklim liderleri var.

Yerel Yönetimler Yeşil Dönüşümde Liderlik Gösteriyor

Daha ‘adil ve yeşil’ bir dünya için araştırmalar artarken, toplumsal diyalog da giderek hız kazanıyor. Bu hedef uluslararası kurumlardan yerel yönetimlere kadar her kademede değerlendiriliyor.

Dünyada birçok şehir ve kasaba, iklim acil durumu ilan etmekte ve iklim planları hazırlamakta. Dünya çapında belediyeler, ulusal emisyonların düşürülmesi için baskı yapmakta, arazi kullanımını düzenleyerek, bina tadilatlarını ve enerji verimliliğini teşvik etmekte. Bazı şehirler, elektrikli araçları ve yeşil enerjiyi destekleyen kararlar almakta.

Örneğin, İstanbul Planlama Ajansı’nın hazırladığı İstanbul 2050 Vizyonu projesi İstanbul’un daha yeşil ve adil olması için atılması gereken adımları bize gösteriyor.

Yeşil Dönüşüm Milyonlarca İş Yaratıyor

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yeşil dönüşümün devletler için çok maliyetli olacağına dair eleştiriler yerini ekonomik kazanımların daha çok olacağı düşüncesine bırakıyor.

Çünkü, temiz elektriğe geçiş, yalnızca yeni rüzgar, güneş ve iletim hatlarının inşası, işletilmesi ve bakımında yılda on binlerce istihdam yaratacak! Ekonomiyi karbondan arındırmak zor bir süreç. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı gibi sahalar önemli çalışmalar gerektirmekte. Dolayısıyla, ülke genelindeki topluluklarda milyonlarca iyi maaşlı, uzun vadeli, sürdürülebilir iş yaratacağı ön görülüyor. Yeşil dönüşümün yaratacağı istihdam ise, hükümetler için büyük bir teşvik haline geliyor.

Akıllı-Tarım Yaygınlaşıyor

Tarım, küresel sera gazı emisyonlarının %24'ünden sorumlu. İklim değişikliği çiftlik verimini düşürürken, çiftçilerin geçim kaynaklarını tehdit etmekte. Ancak 2023, iklim dostu tarım için yeni bir başlangıcı işaret ediyor.

• Dünyanın en büyük süt ürünleri şirketlerinden Danone, taze süt tedarik zincirinden kaynaklanan ve küresel ısınmaya neden olan metan emisyonlarını 2030 yılına kadar %30 oranında azaltmak için çiftçiler ile birlikte çalışacağını duyurdu.
Gıda şirketleri, iklim değişikliği çalışmalarını nasıl yaptıklarına dair bilgileri paylaşmak için bir araya geliyorlar.
• Hasat edilmemiş mahsullerden buzdolabınızın arkasında küflenenlere kadar, yiyecekler dışarı atıldığında, güçlü bir sera gazı olan metan üretir. Bu yiyecekler çöplüklerde son bulur. Gıda israfı konusu, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediği kadar çok ilgi görüyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, gıda israfını azaltma sürecini başlattı.

Temiz Enerji İçin Finansman Modelleri Artıyor

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini karbondan arındırma planları olsa da… yenilenebilir enerjiye geçişin ön maliyetlerini karşılamalarına yardımcı olacak finansman modelleri büyük önem arz ediyor. Kapsayıcı, eşitlikçi ve adil yollarla temiz enerjiye geçişi sağlayacak yeni finansman modelleri çalışılıyor. Özellikle de gelişmekte olan ülkeler için daha uygun fiyatlı birçok finansman modeli geliştiriliyor. Tüm bunlar, yeşil dönüşümün umut verici ayak sesleri!

Enerjisa Olarak Ne Yapıyoruz?

Enerjisa olarak ortak geleceğimizin inşasını sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz.

Sektörümüzün rol modeli olmak ve yeşil enerjide öncü olmak en büyük önceliğimiz. Bu yüzden kurulu gücümüzün %56’sı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 12 hidroelektrik santrali, 5 rüzgâr enerji santrali ve 2 güneş enerji santralimiz ile Türkiye için ve gelecek nesiller için durmadan çalışıyoruz.

Bugünden başlayarak yarınlarımızı şekillendirmeye ve ülkemizde yeşil dönüşümün öncesi olmaya devam edeceğiz.

Umudunu Kaybetme!

Önümüzdeki yıllarda, hem insanların hem de gezegenin yararına temiz bir enerji dünyası yaratılacak gibi görünmekte. Bunun gerçekleşmesi için hepimize görev düşüyor:

• Kendi çevrenizde iklim değişikliği hakkında konuşun.
• Zamanızla ve kaynaklarınızla iklim eylemi girişimlerini destekleyin.
• Temiz enerji ve yeşil dönüşüm konularında liderlik edenleri destekleyin,
ve en önemlisi umudunuzu kaybetmeyin!

Daha fazla bilgi almak için raporlarımıza göz atabilirsiniz!

Raporlar

Sürdürülebilir turizm ve Sentrum projesi hakkında son bilgileri öğrenmek için sen de e-posta adresinle kayıt ol, sana bilgiler ve öneriler gönderelim.

E-Bülten’e Kayıt Ol